آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

رامسر کمربندی فاز یک

فروش آپارتمان در رامسرکمربندی فاز یک

فروش آپارتمان دررامسرکمربندی فاز یک ششدانگ اپارتمان 125متری یک سال ساخت دارای اسانسورانباری پارکینگ فروش آپارتمان دررامسرکمربندی فاز یک ششدانگ اپارتمان...

شاهنظری - رامسر -

فروش اپارتمان در رامسر کمربندی

فروش اپارتمان نزدیک ساحل دررامسر کمربندی ششدانگ اپارتمان 12واحدی 3واحددر4طبقه واحدهای 107متری و117متری طبقه اول و97متری و117متری طبقه دوم ویک واحد 107متری طبقه سوم نمای...

صمدی - رامسر -

فروش آپارتمان در رامسر یک سال ساخت

فروش آپارتمان در رامسر کمربندی فاز یک - ششدانگ اپارتمان 125متری یک سال ساخت دارای اسانسور انباری پارکینگ

شاهنظری - رامسر -

فروش آپارتمان 91متری نوساز در رامسر

فروش آپارتمان دررامسرکمربندی فاز یک - ششدانگ اپارتمان 91متری نوساز طبقه سومدارای اسانسورانباری وپارکینگ با18میایون وام بانکی

شاهنظری - رامسر -

فروش آپارتمان در رامسر با18میلیون وام

فروش آپارتمان در رامسرکمربندی فاز یک - ششدانگ اپارتمان بمساحت 88مترنوساز طبقه 4دارای اسانسور انباری پارکینگ با18میلیون وام بانکی

شاهنظری - رامسر -

فروش یک واحد آپارتمان 83 متری در رامسر

فروش اپارتمان دررامسرکمربندی فاز 3 یک واحد آپارتمان 83 متری در طبقه اول نو ساز دارای انباری و پارکینگ - آسانسور - سیستم گرمایشی پکیچ - کف سرامیک - آشپرخانه اپن کابینت...

صمدی - رامسر -

فروش ششدانگ اپارتمان 91متری در رامسر

فروش آپارتمان دررامسرکمربندی فاز یک - ششدانگ اپارتمان 91متری نوسازطبقه سومدارای اسانسورانباری وپارکینگ با18میایون وام بانکی

شاهنظری - رامسر -

آپارتمان در رامسرکمربندی فاز 2 و فاز 3

فروش آپارتمان در رامسرکمربندی فاز 2 فروش یک دستگاه اپارتمان دارای 5واحد درسه طبقه بمساحتهای دوواحد107متری دوواحد97متری یک واحد216 متری دارای اسانسور پارکینگ انباری...

صمدی - رامسر -

0.1403
آگهی ویژه فروش آپارتمان